Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
10.12.2019 10:25

Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej przed 1 stycznia 2018r

9

Przypominamy, że tylko do dnia 31 grudnia 2019 roku będą przyjmowane wnioski zwolnione z opłaty za wydanie karty elektronicznej wyświetlanej na urządzeniach mobilnych dla członków rodzin wielodzietnych, którzy wnioskowali o przyznanie KDR [nbsp]w formie tradycyjnej przed 1 stycznia 2018 roku.

 

Przypominamy, że tylko do dnia 31 grudnia 2019 roku będą przyjmowane wnioski zwolnione z opłaty za wydanie karty elektronicznej wyświetlanej na urządzeniach mobilnych dla członków rodzin wielodzietnych, którzy wnioskowali o przyznanie KDR  w formie tradycyjnej przed 1 stycznia 2018 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku za wydanie dodatkowej formy karty dla tych rodzin, będzie pobierana opłata w wysokości 9,21 zł za każdą kartę. (np. dla pięcioosobowej rodziny koszt wydania 5-ciu kart elektronicznych  wyniesie  46,05 zł).