Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
23.02.2021 11:18

GOPS 260.247.2020

10
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług serwisowych na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

 

Gmina Michałowice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usług serwisowych na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Termin składania ofert:  3 marca 2021 r. godz. 12:00

 

Załączniki

zapytanie ofertowe serwisant Data publikacji: 23.02.2021 11:20, data modyfikacji: 23.02.2021 11:20 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_serwisant Data publikacji: 23.02.2021 11:20, data modyfikacji: 23.02.2021 11:20 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_serwisant Data publikacji: 23.02.2021 11:20, data modyfikacji: 23.02.2021 11:20 załącznik nr 3 do zapytania ofertowego_serwisant Data publikacji: 23.02.2021 11:20, data modyfikacji: 23.02.2021 11:20