Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
13.12.2022 10:55

Gminny Dzień Wolontariusza

3

Wolontariuszy i  społeczników zapraszamy na  Gminny Dzień Wolontariusza, który odbędzie się 17 grudnia 2022r. w Urzędzie Gminy Michałowice.

 

Rok 2022 był szczególny z racji wybuchu wojny na Ukrainie oraz trwającej pandemii. Wielu mieszkańców naszej Gminy spontanicznie przystąpiło do różnych oddolnych działań wolontarystycznych, niosąc pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Równolegle cały czas odbywało się wiele innych ważnych  projektów i inicjatyw.

 

Prosimy gorąco o przekazanie tej informacji osobom, które były zaangażowane w działania na rzecz osób potrzebujących.

Zależy nam, by nikogo  nie pominąć i każdy, kto czuje się wolontariuszem mógł wspólnie z nami  celebrować święto wolontariatu w sobotę 17 grudnia.

 

Na plakacie na samej górze widać Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Michałowice, Herb Gminy Michałowice oraz napis: Wójt Gminy Michałowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają Wolontariuszy i Społeczników do wspólnego świętowania. Pod spodem znajduje się obrazek dwóch złączonych dłoni trzymających z serce z napisem 17 grudnia Pod spodem znajduje się napis Dzień Wolontariusza i Logo Gminnego Centrum Wolontariatu Pod spodem znajduje się plan uroczystości: 14.00 - Koncert jazzowy duet Mieczysław Grubiak – saksofon oraz Waldemar Orłowski – gitara 15.00 – Występ Uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Michałowicach 15.45 – Teatr „Sztuka Ciała” –przedstawienie w wykonaniu finalistów programu „Mam Talent” Miejsce : Urząd Gminy Michałowice w Regułach al. Powstańców Warszawy 1 /sala multimedialna/ Pod spodem znajduje się informacja: Wydarzenie realizowane w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach i internetowych w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/ uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.