Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
05.08.2019 14:30

Dzień Dziecka w Klubie Świetliki

10

Tegoroczny dzień dziecka, Klub świetliki spędził na rodzinnej wycieczce. Wczesnym rankiem przywitała nas pani Sylwia i wyruszyliśmy do Płocka. Zwiedzanie rozpoczęło się od miejscowego Zoo, w którym dzieci odnajdując najważniejsze punkty, zdobywały pieczątki.

Tegoroczny dzień dziecka, Klub świetliki spędził na rodzinnej wycieczce. Wczesnym rankiem przywitała nas pani Sylwia i wyruszyliśmy do Płocka. Zwiedzanie rozpoczęło się od miejscowego Zoo, w którym dzieci odnajdując najważniejsze punkty, zdobywały pieczątki.

Następnie ruszyliśmy w wędrówkę po Płocku. Wzgórzem Tumskim dotarliśmy na rynek, po drodze mając okazję zobaczyć zachowane fragmenty płockiego zamku, bazylikę katedralną ze słynnymi drzwiami płockimi oraz miejsce spoczynku relikwii św. Siostry Faustyny.

Dzień dziecka sprzyjał niespodziankom - akurat tego dnia w Płocku miał miejsce Jarmark Tumski, gdzie kolekcjonerzy wystawiali antyki, mogliśmy posłuchać kataryniarza, a dzieci z wielką radością korzystały z dmuchanych zamków i zjeżdżalni.

Niektórzy uczestnicy wycieczki oddali się też obfotografowywaniu wspaniałych aut, ponieważ odbywał się tam również zjazd mercedesów.

Zmęczeni po dniu pełnym wrażeń, ale bardzo zadowoleni, ruszyliśmy z powrotem.

/files/pictures/file/aktualnosci/plock.jpg

Autor: Aleksandra Kośko, wychowawca

Projekt "Kub Świetliki" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

/files/loga/POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg