Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
31.08.2020 15:10

Dopłaty do biletów miesięcznych - Rok szkolny 2020/2021

25
Przypominamy, że od października 2019 roku mogą Państwo skorzystać z nowego gminnego programu świadczeń na rzecz rodzin wielodzietnych Rodzina 3+.

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021, osoby posiadające aktualną Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice mogą złożyć wnioski o dopłatę do biletów miesięcznych. Program obejmuje świadczenia na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej oraz szkole wyższej w systemie dziennym. Osoby objęte niniejszym świadczeniem zobowiązane się do dostarczenia aktualnego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki do 10 września 2020, studenci do 10 października 2020r.