Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
27.09.2023 15:25

Dni Otwarte kampanii społecznej pt. „PrzeMOC – Nie milcz! Bądź bohaterem!”

3
„Dni Otwarte” w dniach 02-03.10.2023r. w Centrum Kultury i Sportu
w Pruszkowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków

Dni Otwarte są częścią kampanii społecznej pt. „PrzeMOC – Nie milcz! Bądź bohaterem!” Realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie, Komendę Powiatowej Policji w Pruszkowie, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich SOCJUS oraz Fundację NOVO
Kampania finansowana jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

               
Dni Otwarte mają na celu naświetlenie trudności psychicznych i sytuacji przemocy doświadczanych przez różne grupy społeczne w obecnej rzeczywistości oraz promocję zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy i rozwoju zdolności do wspierania osób w kryzysie wśród mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Wierzymy, że obecność specjalistów gotowych do rozmowy z młodzieżą i udzielenia wiedzy merytorycznej oraz część artystyczna pozwoli na przekazanie Wierzymy również, że w ten sposób ta wiedza jeszcze lepiej mogłaby utrwalić się w świadomości odbiorców.

Głównym celem kampanii społecznej jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Działania realizowane w ramach projektu, zaprezentują zagrożenia związane ze zjawiskiem przemocy oraz jak wpływa ono na poszczególne grupy społeczne, system rodziny, ale też jego znaczenie
w szerszym kontekście społecznym. Edukacja społeczna dotyczyć będzie również postaw aktywnego podejmowania interwencji w przypadku ujawnienia przemocy domowej. Różnorodne działania podjęte w kierunku edukacji mieszkańców powiatu pruszkowskiego pokażą nie tylko mechanizmy cyklu przemocy, ale przedstawią też możliwe formy reagowania i zasięgnięcia pomocy w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie. Mamy nadzieję, że obudzi to jeszcze większą troskę i poczucie odpowiedzialności społecznej wśród lokalnej społeczności.

Dzięki połączeniu kreatywnych i niekiedy niekonwencjonalnych form edukacji społeczeństwa z doświadczeniem i pasją specjalistów zaangażowanych w projekt, główne tematy Kampanii, czyli profilaktyka zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutki przemocy na różne grupy społeczne, w efektywny sposób dotrą do swoich odbiorców. Wierzymy, że rezultaty Dni Otwartych jak i całej kampanii globalny sposób wpłyną pozytywnie na ograniczenie występowania zjawiska przemocy w powiecie pruszkowskim.

Harmonogram Dni Otwartych  2-3.10.2023r.

02.10.2023r.

10: 00 – 13: 00 Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu pruszkowskiego (foyer na I, piętrze Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie)

03.10.2023r.

10: 00 – 13: 00 Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla seniorów z terenu powiatu pruszkowskiego (foyer na I, piętrze Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie)

 

 

Załączniki

PLAKAT DNI OTWARTE 2023 Data publikacji: 27.09.2023 15:32, data modyfikacji: 27.09.2023 15:32 ulotka seniorzy i niepełnosprawni Data publikacji: 27.09.2023 15:32, data modyfikacji: 27.09.2023 15:32
Podobne tematy: profilaktyka

Zobacz także