Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
21.03.2022 16:35

Bezpłatna teleopieka dla Seniorów - zgłoś się i skorzystaj!

65
Bezpłatna teleopieka dla Seniorów

Od 22 marca 2022 ponownie rusza nabór uzupełniający do projektu "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

 

W ramach projektu proponujemy Seniorom z Gminy Michałowice bezpłatną usługę teleopieki. 

 

Udział w projekcie związany jest z otrzymaniem opaski telemedycznej, która wyposażona jest w przycisk  SOS, lokalizator GPS oraz detektor upadku. Wszystkich zainteresowanych Seniorów, w szczególności osoby samotne i z niepełnosprawnością oraz  ich opiekunów zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu  w godzinach pracy GOPS.

 

TELEOPIEKA – CZYM JEST?
Teleopieka pozwala na opiekę nad dana osoba w sposób zdalny – nawet gdy opiekun jest daleko. Wykorzystywana w tym celu jest opaska noszona na nadgarstku, która połączona jest z telecentrum monitoringu.

JAK DZIAŁA  TELEOPIEKA
Użytkownik nosząc opaskę może w każdej chwili wcisnąć przycisk SOS i połączyć się z całodobowym centrum monitoringu, w którym pracują ratownicy medyczni.

 

Zachęcamy do zgłaszania się - liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia są przyjmowana do wyczerpania miejsc.

Aby wziąć udział w pilotażu wdrażania usługi telemedycznej należy wypełnić poniższe dokumenty i złożyć je w siedzibie biura projektu lub w siedzibie GOPS. 

 

           Siedziba GOPS:                                                                                                                                Adres biura projektu:                                                               Al. Powstańców Warszawy 1                                                                                                                     Ul. Ryżowa 90                                                                             05-816 Michałowice                                                                                                                             05-816 Opacz - Kolonia                                   

                                                                       

   Więcej informacji udziela koordynator projektu:                                                                                                                                                                             Dominika Kaczmarczyk                                                                                                                                                                                                                                 tel. 22 350 91 20 wew. 133                                                                                                                                                                                                                               tel. 513 513 879                                                                                   

 

 

Formularz zgłoszeniowy

formularz zgłoszeniowy do projektu Data publikacji: 22.03.2022 15:32, data modyfikacji: 22.03.2022 15:32

deklaracja Uczestnictwa

deklaracja Uczestnictwa w projekcie_wzór Data publikacji: 22.03.2022 15:32, data modyfikacji: 22.03.2022 15:32

Karta pacjenta

Karta Pacjenta- wzór Data publikacji: 22.03.2022 15:32, data modyfikacji: 22.03.2022 15:32