Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
20.04.2022 13:55

Wielkanoc

5
Dnia 13 marca w DDS+ odbyło się spotkanie wielkanocne. Brali w nim udział Ks. prałat Andrzej Perdzyński oraz Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Radzimirska. Po wspólnej modlitwie, poświęceniu pokarmów i wzajemnych życzeniach wszyscy zasiedli do wspólnego śniadania.