Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
26.10.2020 14:59

Komunikat

8
Dzienny Dom Senior + w Komorowie informuje, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dn. 23 października 2020 r. działalność DDS+ jest czasowo zawieszona.