Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
28.05.2020 14:15

Informacja o wznowieniu działalności DDS+

8
Dzienny Dom Senior+ w Komorowie przekazuje do wiadomości, iż zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Polityki Społecznej, Wojewoda Mazowiecki nie rekomenduje dalszego zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu. W związku z tym przekazem możliwe jest wznowienie działalności naszej placówki DDS+ w Komorowie.

Dzienny Dom Senior+ otwiera swą działalność od dnia 1 czerwca 2020r. Seniorów uczestników będą obowiązywały rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19, z którymi uczestnicy zostaną zapoznani telefonicznie i w dniu pierwszego pobytu.