Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
27.04.2020 14:50

Informacja

14
Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2020 roku działalność Dziennego Domu Senior+ w Komorowie jest zawieszona od dnia 25 kwietnia 2020 roku do dnia 10 maja 2020 roku.