Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
10.05.2020 20:15

Informacja

10
Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2020 roku działalność Dziennego Domu Senior+ w Komorowie jest zawieszona od dnia 11 maja 2020r. do dnia 24 maja 2020r.