Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
20.04.2022 13:30

Dzień Kobiet i Mężczyzn 2022

8
Seniorzy Dziennego Domu Senior + z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn złożyli sobie wzajemnie życzenia.