Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
27.05.2022 13:40

Aktywność ruchowa

2
Każdego dnia Seniorzy dbają o swoje zdrowie uczestnicząc w zajęciach aktywności ruchowej. Poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach wzmacniają swoje mięśnie, stawy, zwiększają zakres ruchomości, poprawiają równowagę.