Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
20.04.2021 15:05

78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

3
Dnia 19.04.2021 Seniorzy Dziennego Domu Senior + upamiętnili 78 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, każdy z Seniorów wykonał na zajęciach symbolicznego żonkila.