Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
22.11.2020 16:45

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

13
21 listopada świętujemy Dzień Pracownika Socjalnego a także Dzień Życzliwości. To dzień w którym kierujemy swoją wdzięczność, uwagę i życzliwość w stronę pracowników socjalnych i całej kadry pomocy społecznej. Ludzi, którzy codziennie, bez rozgłosu pochylają się nad potrzebami i trudnościami jakich doświadcza drugi człowiek.

21 listopada świętujemy Dzień Pracownika Socjalnego a także Dzień Życzliwości. To dzień w którym kierujemy swoją wdzięczność, uwagę i życzliwość w stronę pracowników socjalnych i całej kadry pomocy społecznej. Ludzi, którzy codziennie, bez rozgłosu pochylają się nad potrzebami i trudnościami jakich doświadcza drugi człowiek. Ludzi, którzy także teraz w dobie pandemii robią wszystko aby ciągłość pomocy i świadczonych usług dla osób potrzebujących była zachowana. obrazek podziękowanie

Warto w tym dniu zauważyć, że pracownicy GOSP Michałowice pomimo różnych trudności, wyzwań, problemów osobistych i zdrowotnych cały czas realizują swoje zadania:

Pracownicy socjalni organizują niezbędną pomoc w tym posiłki lub żywność, organizują wsparcie wolontariuszy w robieniu zakupów dla osób starszych, zabezpieczają pojawiające się potrzeby finansowe, wspierają w kontaktach z innymi instytucjami i służbami, dostarczają informacji, szukają rozwiązań, jeśli trzeba podejmują interwencje, mobilizują wszystkie swoje umiejętności aby sprostać wyzwaniom jakie także wywołała pandemia.

Opiekunowie nieprzerwanie świadczą usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Pracownicy DDS+ codziennie odwiedzają swoich podopiecznych, dostarczają gorący posiłek, robią zakupy, pomagają w czynnościach higienicznych i porządkowych, dbają o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną uczestników DDS+ poprzez rozmowy, spacer i zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu, pomagają w kontaktach ze służbą zdrowia i urzędami.

Wychowawca utrzymuje zdalny kontakt z dziećmi i ich rodzicami. Klub Świetliki pomimo zawieszenia oferuje dzieciom wsparcie psychologiczne i edukacyjne w formie korepetycji.

Specjaliści świadczą pomoc psychologiczną w tym konsultacje, poradnictwo a także terapię.

Pracownicy realizujący projekt deinstytucjonalizacji wsparcia osób niesamodzielnych wdrażają usługę teleopieki, finalizują uruchomienie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-wspierającego. Pracownik realizujący programy profilaktyczne podejmuje działania w celu zwiększenia dostępności do poradnictwa specjalistycznego a także wdraża inicjatywy w ramach lokalnej kampanii „Żyj świadomie. Profilaktyka -dobra praktyka”

Pracownicy w sekcji świadczeń rodzinnych na bieżąco rozpatrują wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych , 500+ czy 300+.

Pracownicy księgowości i obsługi dbają aby wypłaty przyznanych świadczeń były realizowane natychmiast po przekazaniu niezbędnych środków finansowych.

Funkcjonowanie instytucji pomocowej szczególnie w dobie pandemii to ogromy wysiłek organizacyjny i osobowy, dlatego serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice za życzliwe serca, odpowiedzialność i, zaangażowanie.

Życzę Wam wytrwałości i siły, osobistej satysfakcji, szczerej radości i wzajemnej życzliwości.

                                                                                                                      Iwona Radzimirska

                                                                                                                      Dyrektor GOPS Gminy Michałowice