Start > Zamówienia publiczne > Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS. SAiK 260.30.2019

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
na organizację jednodniowych wycieczek rodzinnych w ramach projektu „Klub Świetliki”

zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS. SAiK 260.62.2019

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

na przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli i rodziców szkół w Gminie Michałowice

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS. SAiK 260.73.2019

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

na poprowadzenie spotkań w ramach Akademii Dobrego Rodzica w Placówce Wsparcia Dziennego

zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS. SAiK  260.29.2019

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

na organizację kolonii letnich dla uczestników zajęć w ramach Placówki Wsparcia Dziennego "Świetliki"

zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

do zamówienia publicznnego na organizację kolonii letnich dla uczestników zajęć w ramach Placówki Wsparcia Dziennego "Świetliki"

wynik postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS. SAiK 260.114.2019

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

na przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli i rodziców szkół w Gminie Michałowice

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS. SAiK 231.119.2019

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

na realzację półkoloni dl młodzieży pt "Pólkolonie z kamerą"

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

oświadczenie