Instytucje i placówki udzielające pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nowa Wieś

ul. Główna 52a

tel. 22 758-28-22

 • dyżury członków Komisji w każdy czwartek w godz. 17.00 – 19.00

Punkt Informacyjno –Konsultacyjny

Opacz- Kolonia

 ul. Ryżowa 90

pomocy udzielają:

 • Prawnik pani Magdalena Krajnik Partyka w każdą trzecią środę miesiąca  godz. 16.00 – 18.00
 • Specjalista ds. przemocy i uzależnień/mediator  rodzinny  Pan Marek Mietelski– każda druga i czwarta środa miesiąca.  godz. 11.00-13.00
 • Psycholog Pani Maria Walter-Kochel – każdy czwartek godz. 16.30-18.30
 • Psycholog,psychoteraputa Pani Izabela Bielecka - od marca 2018 poniedziałki godz. 18.00 -20.00

Zapisy :

 • osobiście podczas dyżurów, 
 • telefonicznie pod nr tel. 22 350 91 20 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • za pośrednictwem pracowników socjalnych.

Pomoc jest bezpłatna.

 

 

Komisariat Policji w Michałowicach z siedzibą w Regułach

ul. Kuchy 15

tel. 22 753-40-46

 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie

ul. Kraszewskiego 18

tel. 22 758-84-11

 • terapia osób uzależnionych od alkoholu
 • grupa edukacyjna dla osób współuzależnionych – czwartek 17.00 – 19.00
 • grupa dla osób doświadczających przemocy domowej – wtorek godz. 17.00 /dwa razy w miesiącu/

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

w Pruszkowie

ul. Partyzantów 2/4

tel. 22 758-68-09

 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Poradnia Odwykowa tel. 22 758-10-42

Podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu realizowany jest w oddziale całodobowym i dziennym przez 8 tygodni.

Szpital Specjalistyczny MSWIA w Otwocku

ul. Bolesława Prusa 1/3

tel. 22 779-20-61

 • Oddział Leczenia Uzależnień
 • Poradnia Leczenia Uzależnień Warszawa Al. KEN 36A m 67 tel. 22 636-56-09

Podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu realizowany jest w oddziale przez 6 tygodni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Pruszków

ul. Drzymały 19/21,

tel.  22 738-15-01


Zespół Ośrodków Wsparcia i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Piastów

ul. Ks. J. Popiełuszki 24

tel. 22 753-45-56

Linia Wsparcia: 0-800-105-202

 • grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy –  poniedziałek 16.00 – 17.30
 • mediacje
 • możliwe spotkania grupowe dla dzieci

 

Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pruszków

ul. Jasna 3,

tel. 22 728 – 44 – 97

Bezpłatnych porad udziela:
psycholog – wtorek 9.00 – 15.00
prawnik – środa 10.00 – 16.00
konsultant ds. przemocy w rodzinie  - środa 13.00 – 16.00


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa
tel/fax. 22 845-12-12

 • grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

 

Specjalistyczna Poradnia Opta

Warszawa

ul. Okólnik 11A  m. 34

tel. 22 826-39-16

bezpłatna pomoc dla dzieci, młodzieży i ich rodziców

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Pruszków

ul. Gomulińskiego 2

tel. 22 758-68-29