Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
29

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

             

 

Nazwa Beneficjenta:

Gmina Michałowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

 

 

Nr projektu:

RPMA.09.02.01-14-c732/19

     

 

Tytuł projektu:

Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych

 

 

Lp.

Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia / działania

Godziny udzielania wsparcia / działania

Dokładny adres realizacji wsparcia / działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data aktualizacji: 31.03.2020

 

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona