Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
48

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

             

 

Nazwa Beneficjenta:

Gmina Michałowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

 

 

Nr projektu:

RPMA.09.02.01-14-c732/19

     

 

Tytuł projektu:

Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych

 

 

Lp.

Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia / działania

Godziny udzielania wsparcia / działania

Dokładny adres realizacji wsparcia / działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

1.

gimnastyka usprawniająca

 

ROK 2020:
03.08.,06.08.,10.08.,14.08.
17.08.,20.08.,24.08.,27.08.
31.08.,03.09.,07.09.,10.09.,
14.09.,17.09.,21.09.,24.09.,
28.09.,01.10.,05.10.08.10.,
12.10.,15.10.,19.10.,22.10.2020

ROK 2021:
23.06.,28.06.,29.06.,05.07.,
07.07.,12.07.,14.07.,19.07.,
21.07.,02.08.,04.08.,05.08.,
09.08.,11.08.,12.08.,18.08.,
23.08.,25.08.,30.08.,01.09.,
06.09.,08.09.,13.09.,15.09.
20.09.,22.09.,04.10.,06.10.,
11.10.,13.10.,20.10.,25.10.,
27.10.,03.11.,08.11.,10.11.,
15.11.,17.11.,22.11.,24.11.,
29.11.,01.12.,06.12.,08.12.,
13.12.,15.12.,20.12.,22.12.,
27.12.,29.12.2021

ROK 2022:
03.01.,05.01.,10.01.,12.01.,
17.01.,19.01.,24.01.,26.01.,
31.01.,02.02.,07.02.,09.02.,
14.02.,16.02.,21.02.,23.02.,
28.02.,02.03.,07.03.,09.03.,
14.03.,16.03.,21.03.,23.03.,
28.03.,30.03.2022.

ROK 2020:
zajęcia odbywają się
w każdy poniedziałek
i czwartek
o godz. 10:00
(czas trwania:
60 minut)

ROK 2021:

zajęcia odbywają się
w każdy poniedziałek
i środę
 o godz. 09:30
(czas trwania:
60 minut)

ROK 2022:

zajęcia odbywają się
w każdy poniedziałek
i środę
o godz. 09:30
(czas trwania:
60 minut)

Świetlica Wiejska
"Kaliszowy Gaik"
ul. Kaliszany 18
05-806 Komorów
 

Organizator:
Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona
 

Wykonawca:
Anna Matejewska

max. 15 osób
maksymalna ilość uczestników zajęć może ulec zmianie ze względu na restrykcje sanitarne

2.

warsztaty "Trening umysłu" dla Uczestników projektu i ich otoczenia

ROK 2020:
 
16.10.2020

ROK 2021: 28.06., 19.07.,03.08., 
dni otwarte DDS+
26.08., 
06.09.,20.09.,04.10.,
18.10.,22.11.,13.12.2021

ROK 2022:
17.01., 31.01.,07.02., 21.02., 07.03.,21.03.2022.

ROK 2020:
11:00 - 13:00

ROK 2021:
11:00 - 12:30
dni otwarte w DDS+:  11:00 - 14:00

ROK 2022:
11:00 - 12:30

 

 

 

ROK 2020:
Urząd Gminy Michałowice
Reguły
Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

ROK 2021 i 2022:
Dzienny Dom Senior+
05-806 Komorów
ul. Ceglana 2d

Organizator:
​Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona


Wykonawca:
Anna Sankowska

5
Uczestników projektu + ich otoczenie
max. 25 osób

3. spotkanie integracyjne
"Odkrywajmy radość każdego dnia"
30 sierpień 2021 10:00 - 14:30 Świetlica Wiejska
ul. Główna 52B
05-806 Nowa Wieś
 

 

Organizator:
​Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona


Wykonawca:
Anna Sankowska
Ewa Sadowska
 Zakład Handlowo-usługowy 'AWAKS' 
Praskie Bistro

max. 20 osób
maksymalna ilość uczestników zajęć może ulec zmianie ze względu na restrykcje sanitarne
4.  koncert operetkowy
"Brunetki, blondynki... czyli tenor
w opałach"
 8 wrzesień 2021 13:00 - 14:15
(75 minut)
Urząd Gminy Michałowice
Reguły
Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
(sala multimedialna)

Organizator:
​Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona

Wykonawca:
Jan Jakub Monowid
K&G Sound Katarzyna Zych

max. 35 osób
maksymalna ilość uczestników zajęć może ulec zmianie ze względu na restrykcje sanitarne
5. 

gimnastyka
usprawniająca

 

ROK 2021:
02.11.,04.11.,09.11.,16.11.,
18.11.,23.11.,25.11.,30.11.,
02.12.,07.12.,09.12.,14.12.,
16.12.21.12.,23.12., 28.12.2021

ROK 2022:
04.01.,11.01.,13.01.,18.01.,
20.01.,25.01.,27.01.,01.02.,
03.02.,08.02.,10.02.,15.02.,
17.02.,22.02.,24.02.,01.03.,
03.03.,08.03.,10.03.,15.03.,
17.03.,22.03.,24.03.,
29.03.2022.

ROK 2021:

zajęcia odbywają się
w każdy wtorek
i czwartek
o godz.. 09:30
(czas trwania:
60 minut)

Świetlica Wiejska
"Kaliszowy Gaik"
ul. Kaliszany 18
05-806 Komorów

Organizator:
​Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona


Wykonawca:
Kinga Prządka

max. 15 osób
maksymalna ilość uczestników zajęć może ulec zmianie ze względu na restrykcje sanitarne

6. gimnastyka
usprawniająca
"krzesełkowa"

ROK 2021:
08.11.,15.11.,22.11.,29.11.,
06.12.,13.12.,20.12.,
27.12.2021

ROK 2022:
03.01.,10.01.,17.01.,24.01.,
31.01.,07.02.,14.02.,21.02.,
28.02.,07.03.,14.03.,21.03.,
28.03.2022.

 

ROK 2021 i 2022:

zajęcia odbywają się
w każdy poniedziałek
o godz. 10:30
(czas trwania:
60 minut)

 

Świetlica Wiejska
"Kaliszowy Gaik"
ul. Kaliszany 18
05-806 Komorów

Organizator:
Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona
 

Wykonawca:
Anna Matejewska

max. 15 osób
maksymalna ilość uczestników zajęć może ulec zmianie ze względu na restrykcje sanitarne
7.

pokaz przedstawienia teatralnego:
"Berek, czyli upiór w moherze"

 

19 listopad 2021
03 grudzień 2021

 14:30 - 16:30

(120 minut)

Urząd Gminy Michałowice
Reguły
Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
(sala multimedialna)

Organizator:
Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona
 

Wykonawca:
Fundacja "TKWADRAT"
FAIR PLAY TAXI

max. 35 osób
maksymalna ilość uczestników zajęć może ulec zmianie ze względu na restrykcje sanitarne

 

 

Data aktualizacji: 21.12.2021

 

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona