Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
37

Loga: Fundusze Europejeskie, Rzeczypospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

 

 

Zajęcia kulturalno – edukacyjno – integracyjnych

 

W ramach zajęć, Partner projektu - Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona będzie zachęcało Uczestników Projektu wraz z ich rodzinami do:

1) wyjścia do kina, teatru, na wystawy i koncerty (planowane 2 wyjścia rocznie)
2) zajęć z gimnastyki usprawniająco-aktywizującej ( planowane 2 x w tygodniu)
3) udziału w różnego typu wydarzeniach (piknikach, spotkaniach otwartych, imprezach okolicznościowych, koncertach muzycznych, warsztatach decupage itp.) organizowanych raz na miesiąc. 


We wszystkie działania oprócz otoczenia uczestników projektu zostaną także włączeni wolontariusze, w tym również wolontariusze z podobnej grupy wiekowej.

 

W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce, harmonogram realizacji projektu uległ opóźnieniu. W chwili obecnej realizacja działań integracyjnych dla seniorów , ze względu na ich bezpieczeństwo została wstrzymana.

 

O uruchomieniu działań integracyjnych będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona