Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
361

Loga: Fundusze Europejeskie, Rzeczypospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno – wspomagającego

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno – wspomagającego została uruchomiona dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych.”

Wypożyczalnia prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice i mieści się w Michałowicach, przy ul. Ogrodowej 10A.

Głównym zadaniem naszej wypożyczalnia jest ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcie w codziennym funkcjonowaniu poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej, zawodowej.

 Dla kogo? 

Z bezpłatnej wypożyczalni, mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Michałowice, w  szczególności osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby po urazach, wypadkach i zabiegach operacyjnych.
Priorytetowo traktowane są:
a) osoby posiadające status osoby niesamodzielnej rozumianej jako osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność       wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia   codziennego,
b) osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub dokumentem równoważnym,
c) osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 
d) osoby w rodzinie, których dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) na osobę w rodzinie,
e) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, 
f) osoby w wieku poprodukcyjnym.

 

Jak wypożyczyć?

Zasady korzystania z wypożyczalni określa regulamin.

Osoba, która będzie chciała skorzystać z oferty wypożyczalni składa w siedzibie GOPS pisemny wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i dostępności sprzętu zostaje podpisana umowa użyczenia maksymalnie na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesiące, przy czym – jeśli na dany sprzęt został złożony wniosek oczekujący, umowę można przedłużyć tylko jeden raz.

Odbiór sprzętu możliwy jest po podpisaniu umowy użyczenia i wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora usług społecznych tj. Panią Katarzyną Ułłowicz tel. 506 891 688, k.ullowicz|gops.michalowice.pl| |k.ullowicz|gops.michalowice.pl

 

Apel do mieszkańców

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy, którzy posiadają niepotrzebny, ale sprawny sprzęt rehabilitacyjny i chcą go przekazać bardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy  do zgłaszania się do koordynatora usług społecznych p. Katarzyny Ułłowicz pod adresem mailowym: d.kaczmarczyk|gops.michalowice.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 26, 108); text-decoration-line: none;"|k.ullowicz|gops.michalowice.pl lup telefonicznie pod numerem telefonu 506 891 688 w celu jego przekazania.

 

Co można wypożyczyć?

W naszej wypożyczalni można bezpłatnie wypożyczyć:

L.p.

Nazwa sprzętu

Ilość w sztukach

1.

Kule łokciowe

10

2.

Kule pachowe

2

3.

Laska anatomiczna

2

4.

Materac przeciwodleżynowy (do 135kg)

8

5.

Materac przeciwodleżynowy (do 150kg)

3

6.

Taboret pod prysznic

2

7.

Ławka do wanny z oparciem

2

8.

Balkonik z siedziskiem Timago RS 880 ( do 135 kg)

2

9.

Balkonik dwukołowy bez siedziska(do 120 kg)

1

10.

Balkonik dwukołowy bez siedziska(do 130 kg)

1

11.

Balkonik trójkołowy MDH / Billy (do 120 kg)

1

12.

Overdoor Pulley - Zestaw do ćwiczeń samowspomagających

1

13.

Rotor rehabilitacyjny z licznikiem ANTAR / AT51110

15

14.

Hantle Sport line - 1kg

2

15.

Piłeczki do masażu 8cm

10

16.

Wózek inwalidzki lekki Ergonomic AR-300 (do 130 kg)

2

17.

Wózek inwalidzki Meyra Eurochair II XL (do 160kg)

2

18.

Wózek inwalidzki Vita Care Feliz

1

19.

Wózek inwalidzki Meyra Eurochair II XXL (do 200 kg)

1

20.

Łóżko rehabilitacyjne z materacem bazowym

4

21.

Koncentrator tlenu

1

22.

Podnośnik dla osób leżących (do 220 kg)

1

23.

Podnośnik dla osób leżących ( do 150 kg)

1

Łącznie

75

 

Załączniki

 

 

 

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona