Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
22

Loga: Fundusze Europejeskie, Rzeczypospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno – wspomagającego

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w okresie kwiecień - maj zaplanowane zostały prace związane z wynajęciem lokalu, zakupem sprzętu pielęgnacyjno – wspomagającego oraz zatrudnieniem obsługi wypożyczalni.

 

W związku z opóźnieniami związanymi z sytuacja epidemiologiczną w Polsce, uruchomienie wypożyczalni planowane jest na lipiec/sierpień 2020.

 

O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona