Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
15.12.2020 16:51

GOPS. SAiK.260.246.2020

21
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego na potrzeby wypożyczalni sprzętu w ramach realizacji projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”
Termin otwarcia ofert upłynął: 18.12.2020 godzina: 12:00

 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego na potrzeby wypożyczalni działającej w ramach projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Termin wykonania zamówienia: do  28 grudnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie:

W dniu 18 grudnia 2020 o godz. 12:30 nastąpiło otwarcie ofert na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego na potrzeby wypożyczalni działającej w ramach projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

W ustalonym terminie złożono 2 oferty:
1. Janex Jakub Jankowski (18.12.2020 godz. 09:59)
2. PDS CARE SP. Z O.O (18.12.2020 godz. 10:54)
 
 
Obie oferty wpłynęły w terminie i nie podlegały odrzuceniu.
 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była najniższa cena.
W związku z faktem, iż Oferent nr 2 , tj.  PDS CARE Sp. Z o.o. nie złożył oferty na wszystkie pozycje, porównanie następowało w pojedynczych pozycjach. 
Wybór najkorzystniejszej oferty:
 
1. Kule pachowe (2 szt.): Oferent nr 1 (brak oferty Oferenta nr 2)
2. Kule łokciowe (10 szt.): Oferent nr 2
3. Laska anatomiczna (2 szt.): Oferent nr 2
4. Wózek inwalidzki lekki (2 szt.): Oferent nr 2
5. Wózek inwalidzki (1 szt.) : Oferent nr 1 (brak oferty Oferenta nr 2)
6. Materac przeciwodleżynowy (7 szt.): Oferent nr 2
7. Materac przeciwodleżynowy (9 szt.): Oferent nr 1 (brak oferty Oferenta nr 2)
8. Łóżko rehabilitacyjne z materacem (1szt.): Oferent nr 1 (brak oferty Oferenta nr 2)
9. Taboret pod prysznic (2 szt.) Oferent nr 2
10. Ławka wgłębiona z oparciem do wanny (2 szt.): Oferent nr 2
11. Balkonik z siedziskiem, 2 szt.: Oferent nr 2
12. Balkonik dwukołowy (bez siedziska 1 szt.): Oferent nr 2
13. Balkonik trójkołowy (bez siedziska 1 szt.): Oferent nr 2
14. Koncentrator tlenu (1 szt.): Oferent nr 1
15. Ciśnieniomierz (8 szt.): Oferent nr 2
16. Pulsoksymetr napalcowy (8 szt.): Oferent nr 1
17. Termometr bezdotykowy (8 szt.): Oferent nr 2
18. Podnośnik dla osób leżących/niepełnosprawnych (udźwig do min. 220 kg 1 szt.): Oferent nr 1 (brak oferty Oferenta nr 2)
19. 19. Podnośnik dla osób leżących/niepełnosprawnych(udźwig do min. 150 kg 1 szt.): Oferent nr 1
20. Zestaw do ćwiczeń samowspomagających oraz rehabilitacji ręki i barku - mocowanie na drzwi (1 szt.): Oferent nr 2
21. Hantle (2 szt.): Oferent nr 1 (brak oferty Oferenta nr 2)
22. Piłeczki (5 sztuk):  Oferent nr 1
23. Rotor (15 szt.): Oferent nr 2

Załączniki

Data publikacji: 15.12.2020 16:53
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2020 17:09
Wyświetleń: 21
Opublikował: Dominika Kaczmarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kaczmarczyk