Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
19.03.2021 13:12

GOPS. SAiK.260.245.2020

46
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2021 dla personelu i Uczestników „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”
Termin otwarcia ofert upłynął: 29.03.2021 godzina: 10:30

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2021 dla personelu i Uczestników projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Termin składania ofert: 29 marzec 2021 godz. 10:00

Termin wykonania zamówienia: do  7 kwietnia 2021 r.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego, Zamawiający informuje:

POJEMNOŚĆ ANTYBAKTERYJNEGO  ŻELU DO RĄK BEZ UŻYCIA WODY 

dopuszcza się do postępowania oferty zawierające inną pojemność żelu dezynfekującego niż 300 ml, nie większą  niż  maksymalnie 500 ml/opakowanie. Opakowania są przeznaczone dla personelu przemieszczającego  się po terenie Gminy pomiędzy Uczestnikami Projektu, w związku z tym Zamawiającemu zależy na poręczności opakowania, możliwości jego łatwego dozowania (atomizer) oraz odpowiedniego zabezpieczenia przed wylaniem. Oferenci składający ofertę powinni przeliczyć liczbę opakowań, aby suma pojemności płynu wynosiła 300 000 ml. (1000 op. x 300 ml = 600 op. x 500 ml)

 

SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI ŻELU ANTYBAKTERYJNEGO

dopuszcza się do postępowania oferty na żel antybakteryjny posiadający inne składniki pielęgnacyjne niż aloes i prowitamina B5.  Nie mogą jednak one wpływać na pogorszenie właściwości pielęgnacyjne, nawilżające, łagodzące , zapobiegające nadmiernemu wysuszaniu skóry.

 

 

Załączniki

Data publikacji: 19.03.2021 13:12
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2021 13:48
Wyświetleń: 46
Opublikował: Dominika Kaczmarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kaczmarczyk