Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: GOPS.PU.260.1.2022

Termin otwarcia ofert upłynął: 20.05.2022 godzina: 09:00
realizacja usługi organizacji wypoczynku letniego

Postępowanie nr: GOPS. SKO.260.25.2022

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.03.2022 godzina: 10:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2022 dla personelu i Uczestników „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: Numer sprawy: GOPS.SKO.260.191.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.12.2021 godzina: 11:00

Postępowanie nr: GOPS. SKO 260.190.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 10.12.2021 godzina: 13:30

Postępowanie nr: GOPS.5131.EFS2.09.2021 DK

Termin otwarcia ofert upłynął: 08.07.2021 godzina: 13:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na usługę wsparcia psychologicznego związanego z następstwami COVID-19 dla 40 Uczestników projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS.SKO.69.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.05.2021 godzina: 11:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usługi organizacji wypoczynku letniego nad morzem dla dzieci i młodzieży w formie turnusu integracyjnego z programem profilaktycznym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Postępowanie nr: GOPS. SKO.260.22.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.04.2021 godzina: 11:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na usługę przeprowadzenia superwizji dla zespołu merytorycznego realizującego zadania dla Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.245.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 29.03.2021 godzina: 10:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2021 dla personelu i Uczestników „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS SKO.260.21/2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.03.2021 godzina: 11:15
ZAPYTANIE OFERTOWE o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto na organizację transportu Uczestników Projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” w obydwie strony pomiędzy miejscem ich zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Michałowice a Dziennym Domem Senior + w Komorowie

Postępowanie nr: GOPS 260.248.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 03.03.2021 godzina: 13:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług doradcy ds. sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS 260.247.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 03.03.2021 godzina: 12:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług serwisowych na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS 260.243/2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 26.02.2021 godzina: 12:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług opiekuńczych dla Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.245.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 21.12.2020 godzina: 12:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2020 dla personelu i Uczestników „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.246.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 18.12.2020 godzina: 12:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego na potrzeby wypożyczalni sprzętu w ramach realizacji projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.166.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 31.08.2020 godzina: 14:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na na realizację usługi teleopieki w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”