Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
09.06.2020 10:55

Nabór wniosków o dopłaty za odbiór odpadów na drugie półrocze

87

Uprzejmie informujemy, iż od 01.06.2020 do 31.07.2020 przyjmowane są wnioski o dopłaty za odbiór odpadów komunalnych na drugie półrocze (czyli okres od  lipca do grudnia).

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane od miesiąca ich złożenia.

WAŻNE! Z obowiązku złożenia ponownego wniosku zwolnione są osoby, które uzyskały dopłatę w pierwszym półroczu, w związku ze spełnieniem kryterium całkowitej niezdolności do pracy.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od pn. do czw. w godz. 08:00-16:00.

 

Wzór wniosku do pobrania:

https://www.michalowice.pl/_ftp/GOPS/2020/wniosekdoplaty_1.pdf

https://www.michalowice.pl/_ftp/GOPS/2020/wniosekdoplaty_1.docx

 

Do wniosku należy dołączyć wypełnione oświadczenie:

https://www.michalowice.pl/_ftp/GOPS/2020/zalacznikwniosek_1.pdf

https://www.michalowice.pl/_ftp/GOPS/2020/zalacznikdo-wniosekudoplatysmieci_1.docx

 

oraz :

- dokumenty potwierdzające dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, niezależnie od jego źródła (w tym dochody nieopodatkowane, np. świadczenia rodzinne, stypendia).

- w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o dopłatę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

- dokument potwierdzający całkowitą niezdolność do pracy, a w przypadku dzieci do 16 roku życia potwierdzający niepełnosprawność - orzeczenie o niepełnosprawności (tylko nowe wnioski).

 

Dopłata przysługuje osobie wyłącznie na podstawie spełnienia jednego z wybranych kryteriów.

Przyznana dopłata będzie jednorazowo przekazana bezpośrednio na indywidualny numer konta rozliczeniowego wnioskodawcy prowadzony przez Urząd Gminy Michałowice (UG).

 

Wysokość dopłat:

- 50% dla osób, których dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (tj. 1402 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1056 zł na osobę w rodzinie).

- 40% dla osób, które ukończyły 65 rok życia, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 2103 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1584 zł na osobę w rodzinie).

- 65% dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

https://bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady/2019/sesja-rady-nr-xiv/sesja-rady-nr-xiv-uchwaly/uchwala-nr-xiv-1822019,p2047982198

https://bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady/2020/sesja-rady-nr-xviii/897608745/uchwala-nr-xviii2142020,p1996533065

 

Pytania dotyczące dopłat można kierować:

adres mailowy: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl

tel. (22) 350 91 20 wew. 139