Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
01.04.2020 16:45

Informacja w sparwie dopłat za odbiór odpadów komunalnych

21
Zweryfikowano 322 wnioski o dopłatę, przekazanie dopłat na indywidualne konta prowadzone przez UG w celu rozliczania należności za odpady nastąpi do końca kwietnia

Informujemy, iż do 31 stycznia 2020r oku zostało złożonych 381 wniosków o dopłatę. Do dnia 1 kwietnia zweryfikowano 322 wnioski. Przekazanie dopłat na indywidualne konta prowadzone przez Urząd Gminy na podstawie zweryfikowanych wniosków nastąpi w tym miesiącu. Każdy wnioskodawca otrzyma informację o rodzaju i wysokości przyznanej dopłaty lub odmowie. Informacje te będą sukcesywnie przygotowywane i wysyłane.

Informujemy, iż ośrodek dysponuje jedynie wiedzą na temat kwoty przyznanej dopłaty. Nie posiada  natomiast wiedzy na temat należności jakie z tytułu gospodarowania odpadami są zobowiązani uiszczać konkretni mieszkańcy.