poradnik dla Opiekunów Osób z chorobą otępienną

Fundacja na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci przygotowała i BEZPŁATNIE udostępnia poradnik dla Opiekunów Osób z chorobą otępienną „Opiekun szyty na miarę”

Więcej...

poradnictwo psychologiczne w ramach opieki wytchnieniowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie rozpoczęło realizację usługi poradnictwa psychologicznego w ramach  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Moduł III.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie i realizacje Szkolnego Dnia Profilaktyki

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na przeprowadzenie i realizacje Szkolnego Dnia Profilaktyki -warsztatów dla uczniów i szkoleń dla rodziców szkół w Gminie Michałowice

Więcej...

zatrudnimy opiekunów

Poszukujemy osób chetnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki/opiekuna w miejsu zamieszkania osób starszych i z niepełnosprawnością

Więcej...

Potrzeby osób starszych 60+ i ich opiekunów

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Michałowice i chcesz włączyć się w działanie na rzecz zidentyfikowania potrzeb i problemów osób starszych 60+ to zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza i pozostawienie go w Urzędzie Gminy, Dziennym Domu Seniora w Komorowie, Bibliotece Publicznej w Michałowicach lub przesłanie wersji elektronicznej na adres seniorzy@michalowice.pl do dnia 30 września 2019 roku.

Zbierane informacje mają charakter anonimowy prosimy o nie wpisywanie danych osobowych.

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
na przeprowadzenie i realizacje Szkolnego Dnia Profilaktyki -warsztatów dla uczniów i szkoleń dla rodziców
szkół w Gminie Michałowice

Treść zapytania

Formularz ofertowy