Start > Zamówienia publiczne > Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS. SAiK  260.143.2017

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

            Zamawiający – Gmina Michałowice  Reguły Al. Powstańców Warszawy 1 , 05-816 Michałowice, NIP 534-24-80-595 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych na wyprodukowanie i dostarczenie ciepłych obiadów do miejsca zamieszkania wskazanych osób

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy i oświadczenie