Start > Zamówienia publiczne > Zapytanie ofertowe

                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

Zamawiający – Gmina Michałowice ul. Al. Powstańców Warszawy 1 , Reguły 05-816 Michałowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych na dostawy artykułów biurowych, papieru do ksero, tonerów, oraz środków czystości dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w 2017 roku

zapytanie ofertowe

formularz oferty

oświadczenie

wzór umowy