Start > Aktualności

ZUS dla Seniorów

Kolejny raz na terenie całej Polski organizowany jest ZUS Dzień Seniora w dniu 26 października 2018r. przygotowywany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”.

Akcja ta ma na celu aktywizację seniorów i popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród osób starszych.

Podczas „Dnia Seniora” zainteresowani uzyskają informacje z zakresu m.in. świadczeń z ubezpieczeń społecznych a dzięki przygotowanym wydarzeniom – spędzą aktywnie czas.

Jak co roku wydarzenia w ramach „Dnia Seniora” organizowane są w całym kraju. Seniorzy mogą korzystać także z porad udzielanych przez ekspertów: Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Policji

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Inspektorat Pruszków w dniu  26 października 2018r.

9:00-14:00 Siedziba inspektoratu ZUS Pruszków  konsultacje dla emerytów

13.00 - 15.00 siedziba Inspektoratu sala konferencyjna EFEKTU - Spotkanie pod hasłem „Bezpieczny Senior” – prelekcja + prezentacja multimedialna,  spotkanie seniorów z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

zapoznaj się ze szczegółami na internetowej http://www.zus.pl/senior

oraz przeczytaj nowy numer „ZUS dla Seniora"

Współorganizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oficjalni partnerzy: Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Partner medialny: Głos Seniora

Wróć