Start > Aktualności

Warsztaty Rozwoju Osobistego dla kobiet

W ramach kolejnych niczym niepohamowanych nowych inicjatyw Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice tym razem nie wycieczka, festyn, bal, czy ognisko, ale Warsztaty Rozwoju Osobistego dla kobiet, które właśnie utraciły pracę bądź od dłuższego czasu starają się ją zdobyć, czynią nam wiosnę w tym roku.

Grupa kobiet rozpoczęła pierwszym spotkaniem w dniu 28 lutego 2007 roku cykl warsztatów, które pod fachowym okiem psychologa i pracownika socjalnego przygotują uczestników w zakresie skutecznych metod poszukiwania i utrzymania pracy a także wzmocnią poczucie własnej wartości.Spotkania rozpoczynają się w każdą środę o godzinie16.30 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przygotowany program stawia sobie między innymi następujące cele:
  • Nabycie przez uczestników większej pewności siebie, wiary w siebie i we własne możliwości, umiejętności korzystania z własnych zasobów.
  • Zdobycie informacji na temat sposobu i miejsca umieszczania ofert pracy.
  • Poznanie zasad czytania oferty, sporządzania własnej oferty pracy.
  • Poznanie zasad pisania życiorysu zawodowego.
  • Poznanie zasad pisania listów motywacyjnych, podania o pracę.
  • Rozwijanie umiejętności autoprezentacja.
  • Nabycie umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
  • Poznanie podstawowych technik "mowy ciała".
Tego typu inicjatywa jest nowym wyzwaniem przede wszystkim dla odbiorców projektu. Jeśli taka forma pomocy zostanie przyjęta przez naszych mieszkańców z zainteresowaniem być może takie inicjatywy będą podejmowane częściej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Żurawską pracownikiem socjalnym GOPS- tel. (022) 758 27 93.

Wróć