zawiadomienie

Zawaiadamiamy, iż w zwiazku z uroczystością pogrzebową naszego pracownika śp. Katarzyny Dąbek 25 sierpnia do godziny 12.00 ośrodek będzie nieczynny.

Za urtudnienia przepraszamy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Informujemy, iż Zarząd Fundacji Dzieci Mazowsza podjął decyzję o ponownym przystąpieniu do programu dożywiania „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA” tym samym osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach tego programu mogą zwracać się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice o wydanie stosownego skierowania.

Więcej...

nowe regulacje dotyczące utraty i uzyskania dochodu

Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania  m.inn. świadczeń wychowawczych na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017.

Więcej...

500+ a samotne wychowanie dziecka

od 1 sierpnia weszły w życie nowe przepisy regulujące między innymi prawo do świadczenia wychowawczego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Więcej...

WNIOSKI W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasilkowy  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

Więcej...