Wyniki konkursu na rysunek "Bezpieczna rodzina"

W dniu 11 września 2018 r., komisja konkursowa składająca się z członków Zespołu Interdyscyplinarnego dokonała wyboru prac plastycznych złożonych przez dzieci za pośrednictwem Szkół z terenu gminy Michałowice  w trzech kategoriach wiekowych;

Więcej...

Konkurs plastyczny "Bezpieczna rodzina"

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Informuje o trwającym konkursie na rysunek „Bezpieczna rodzina”

Więcej...

zapytanie na poprowadzenie spotkań z matematyką, fizyką i chemią

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych na poprowadzenie spotkań z matematyką, fizyką i chemią w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice w ramach projektu pn: ,,Klub Świetliki” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Więcej...

zapytanie ofertowe na poprowadzenie zajęć grupowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych na poprowadzenie zajęć grupowych w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej
w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice w ramach projektu pn: ,,Klub Świetliki” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Więcej...

Po wakacyjnej przerwie wraca Klub Mam

Po wakacyjnej przerwie wraca Klub Mam. Serdecznie zapraszamy nasze stałe uczestniczki oraz nowe mamy do dołączenia do spotkań w ramach Klubu. Pierwsze spotkanie już w najbliższy piątek 7 września. Do zobaczenia!!!

Więcej...