Dzień Seniora 2007

W dniu 29.09.2007r. Urząd Gminy Michałowice we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizował Dzień Seniora 2007r. Spotkanie odbyło sie w Michałowicach w Ośrodku Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków "Olimp". W obchodach Dnia Seniora uczestniczyło około 300 osób, które bawiły się przy muzyce zespołu "Pięciokąt". Seniorzy mogli podziwiać obrazy Pani Barbary Raczyńskiej, która pasję malowania odkryła będąc na emeryturze, wystawę zdjęć pt "Twarze" oraz pokaz mistrzyń juniorek JUDO. Dużym powodzeniem wśród zaproszonych cieszyła się również loteria fantowa, przygotowana przez GOPS. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze sprzedaży losów Koła Emerytów i Rencistów zakupią paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących emwrytów i rencistów z naszej Gminy. Fanty na loterię zostały przekazane przez członków istniejących na naszym terenie kół Emerytów Rencistów i Inwalidów, sołectwa Nowa Wieś, Opacz Kolonia i Opacz Mała, Zarząd Osiedla Michałowice, Fundację Wiedza i Zdrowie oraz firmę Kosmopol. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. 

Więcej...

Wakacyjne atrakcje dla najmłodszych

Wzorem roku ubiegłego, mieszkańcy Sołectw: Sokołów, Suchy Las, Pęcice, Pęcice Małe, przyczynili sie do zorganizowania 2 wycieczek w okresie wakacyjnym dla dzieci zamieszkałych w wyżej wymienionych Sołectwach. Do grona uczestników zaproszono także GOPS. Prawie 20 dzieci wytypowanych i otoczonych opieką przez pracowników ośrodka wzięło udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem 14 lipca a 30 sierpnia dzieciaki spotkały się z prehistorycznymi gadami w Parku Jurajskim w Bałtowie. Wyjazdy zostały sfinansowane przez Wójta Gminy Michałowice.Więcej...

Warsztaty dla niepełnosprawnych już za nami

W dniach 20 -31 sierpnia, dzięki staraniom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach w ośrodku „Olimp” przy ul. Kościuszki 5 odbyły się warsztaty prowadzone przez Caritas AW w ramach projektu „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku aktywności zawodowej, realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stąd też uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów udziału w warsztatach, organizatorzy zagwarantowali niezbędne materiały szkoleniowe, posiłki a także dojazd. Kilkuosobowa grupa – mieszkańcy naszej gminy- spotykała się, aby posiąść nowe umiejętności z zakresu autoprezentacji, komunikacji, radzenia sobie ze stresem a także profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych i skutecznego zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy, ale również po to aby zmienić otoczenie, spotkać się z innymi, pożytecznie i miło spędzić czas. Zajęcia prowadzone były przez psychologa, pedagoga oraz doradcę zawodowego. Za największą wartość spotkań uczestnicy uznali dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb. Profesjonalizm osób prowadzących przyczynił się do wytworzenia przyjacielskich relacji, lepszego poznania samego siebie oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa i wiary w swoje możliwości. Na pozytywny kształt spotkań miała wpływ także przychylność pracowników ośrodka OLIMP, którzy dołożyli wszelkich starań, aby uczestnicy spotykali się w pełnym komforcie.
Na terenie naszej gminy mieszka ponad 100 osób, które są dotknięte niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Niektórzy z nich są bierni pod wieloma względami, inni prowadzą normalne życie rodzinne i zawodowe jeszcze inni pomimo wielu przeciwności chcą zmieniać swoje życie, szukając różnych form aktywności. Przykładem są uczestnicy szkolenia, którzy nie tylko podjęli wysiłek uczestniczenia w warsztatach ale przede wszystkim podjęcia pracy zawodowej, a dodatkowo chcą podzielić się swoimi zdolnościami i umiejętnościami deklarując gotowość podjęcia pracy wolontarystycznej.
 

Caritas AW będzie realizowała projekt do stycznia 2008 jest więc szansa aby kolejne grupy osób, także z terenu naszej gminy skorzystały z proponowanej oferty wystarczy wykonać telefon do GOPS 022 758 27 93 lub do Caritas AW 0 22 635 74 04 wew 279.

Więcej...

Nowy okres zasiłkowy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 września 2007 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy.

Osoby, które już pobierają świadczenia rodzinne oraz te, które będą ubiegać się o świadczenia po raz pierwszy zobowiązane są złożyć wnioski wraz z wymaganymi dokumentami.

Prawidłowo wypełnione dokumenty przyjmowane są od lipca 2007 roku.

Druki wniosków wraz z wykazem wymaganych dokumentów dostępne są w siedzibie GOPS w Nowej Wsi przy ulicy Głównej 52a (w budynku przedszkola) oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.michalowice.pl w zakładce świadczenia rodzinne
Jednocześnie informujemy, że:
  • osoby, które złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień otrzymają do dnia 30 września.
  • osoby, które złożą wniosek od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień otrzymają do dnia 31 października
     

Więcej...

Spotkanie z bractwem Grek Zwenalium

26 czerwca na boisku w Sokołowie można było spotkać niecodziennych gości. Sołectwa Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las zaprosili średniowiecznych gości- dwóch rycerzy oraz dwórkę. Spotkanie to miało charakter przygotowawczy do wyjazdu na inscenizację Bitwy pod Grunwaldem, który na wniosek wymienionych sołectw przygotowuje Urząd Gminy. W trakcie spotkania dzieci miały okazję posłuchać opowieści jak wygląda inscenizacja bitwy, zapoznały się ze strojami i zwyczajami z epoki oraz mogły podziwiać umiejetności rycerzy podczas walki. Na spotkanie zostali zaproszeni pracownicy GOPS, którzy zainspirowali sołectwa do zorganizowania tego spotkania.


Więcej...