INFORMACJA DOT. ŚW.RODZINNYCH I BECIKOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że zgodnie z art. 9 ust.6 oraz z art.15b ust.5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr. 139, poz. 992 ze zm.) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim. – wchodzi w życie od 01 listopada 2009 roku.

Więcej...

Informacja o wynikach naboru K1110-4/2008

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownik socjalny została wybrana Pani Katarzyna Dąbek zamieszkała w Opaczy.                                              
Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego. Zdobyła najwyższą ilość punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykazała się specjalistycznym przygotowaniem i dużym doświadczeniem zawodowym.

Iwona Radzimirska

Więcej...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik socjalny K 1110 -4/2008
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracownik socjalny do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1 Agnieszka Zdunowska Pruszków
2 Katarzyna Dąbek Opacz

Więcej...

Oferta wypoczynku zimowego dla niepełnosprawnych

Wokresie od 11 do 21 lutego 2008r. Stowarzyszenie Dobra Wola organizuje wypoczynek dla osob niepelnosprawnych w Nowogrodzie w Hotelu Zbyszko. Koszt wyjazdu wynosi 1300zł. z powodów technicznych brak możliwości udziału osób na wózkach inwalidzkich. Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorem poprzez adres e-mail jzal@poczta.onet.pl w przypadku braku dostepu do poczt elektronicznej prosimy o kantakt z GOPS Michałowice

Więcej...

Rekrutacja do projektu "Aktywnie do rozwoju " 2009

od 1 stycznia 2009 rozpoczeliśmy realizację projektu "Aktywnie do rozowju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie o charakterze aktywizacyjnym będące w trudnym położeniu na rynku pracy, korzystające z pomocy społecznej lub zamieszkujące w otoczeniu tych osoób, mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej. Rekrutacja do projektu będzie trwała do 6 marca 2009r.

Więcej...