Spotkanie z przedszkolakami

W dniu 18.04.2012 r. pracownik socjalny Magdalena Kwiatkowska, uczestniczyła w spotkaniu z dziećmi z grupy IV w przedszkolu Gminnym w Michałowicach. Rodzice i przedszkolaki tejże grupy zorganizowali zbiórkę żywności, artykułów chemicznych oraz zabawek dla najbardziej potrzebującej rodziny objętej pomocą Ośrodka.
Pracownik socjalny opowiadał dzieciom na czym polega jego praca, jak ważna jest kwestia pomagania ludziom nie tylko w zakresie pomocy społecznej ale także w zakresie wolontariatu. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem, a podziękowania Ośrodka w formie dyplomu zdobią tablicę w przedszkolu.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Przedszkola, wychowawcom, dzieciom i rodzicom za przeprowadzoną zbiórkę i możliwość spotkania.


 
Magdalena Kwiatkowska

 

Więcej...

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (w kwocie 520 zł.) w okresie od kwietnia do czerwca 2012 roku

 W dniu 9 maja 2012r. zostało przyjęte rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł. (Dz. U. Nr 94, poz. 551).
 
Osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, mające w miesiącu kwietniu, maju lub czerwcu 2012r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 520 zł. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
 
Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
 
Dodatkowe świadczenie będzie przyznawał i wypłacał GOPS Gminy Michałowice – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
 
Osoby (matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka) mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego muszą złożyć do ww. organu wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna).
Wniosek powinien zostać złożony w terminie do dnia 31 maja 2012r. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 


Opiekun faktyczny dziecka,
- to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie.

Więcej...

Grupa wsparcia dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy oraz program radzenia sobie ze złością


GRUPA  WSPARCIA  DLA  KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH  PRZEMOCY

Zapraszamy na spotkania grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej.

Miejscem spotkań grupy jest  Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie
przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24 (wejście od ul. E. Orzeszkowej).
Zapraszamy!

Udział w grupie jest bezpłatny.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut. Prowadzą je psycholodzy.

Panie zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt
w godzinach od 8:00 do 20:00
pod numerami telefonów:  
22 753-45-56 lub 0-800-105-202 bezpłatna infolinia,
lub na adres e-mail: zow@neostrada.pl

*Termin spotkań zostanie ustalony po wstępnych konsultacjach telefonicznych.GRUPA  WSPARCIA  DLA  DZIECI DOŚWIADCZAJĄCYCH  PRZEMOCY

Zapraszamy na spotkania grupy wsparcia dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej.

Miejscem spotkań grupy jest  Zespół Ośrodków Wsparcia
w Piastowie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24.
Spotkania grupy będą się odbywały w czwartkowe popołudnia.
Grupę wsparcia prowadzą psycholog i pedagog.

Zapraszamy na konsultacje do grupy.

Udział w grupie jest bezpłatny.

Rodziców zainteresowanych uczestnictwem dzieci w grupie prosimy
 o kontakt w godzinach od 8:00 do 20:00
pod numerami telefonów: 
22 753-45-56 lub 0-800-105-202 bezpłatna infolinia,
lub na adres e-mail: zow@neostrada.plPROGRAM RADZENIA SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ


JEŻELI:

MASZ TRUDNOŚCI W RADZENIU SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ

ZŁOŚĆ PRZESZKADZA CI W KONTAKTACH Z LUDŹMI

ROZWIĄZUJESZ KONFLIKTY W SPOSÓB SZKODLIWY DLA CIEBIE I INNYCH

CHCESZ W ZDROWSZY SPOSÓB POROZUMIEWAĆ SIĘ Z INNYMIZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE RADZENIA SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ

Zespół Ośrodków Wsparcia
ul. Popiełuszki 24 Piastów


Informacje pod numerem telefonu: (22) 753 – 45 – 56Więcej...

Biblioteka czyta dzieciom

Serdecznie zapraszamy na głośne czytanie książek dla dzieci
 
Tytuł: Biblioteka czyta dzieciom
Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, ul. J. I. Kraszewskiego 3
Termin: 24  i  25 kwietnia, start ok. 11:00
 
oprócz pracowników biblioteki czytać będą m.in.:
z Urzędu Gminy Michałowice: Krzysztof Grabka – wójt, Zofia Idzikiewicz – sekretarz
Radni Gminy Michałowice: Ewa Borzymowska, Aurelia Zalewska, Tadeusz Chruściak
z Zarządu Osiedla Komorów, Granica: Małgorzata Brykalska

Więcej...