Grupa dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w grupie samopomocowej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Będąc w takiej grupie nigdy nie zostaniecie sami ze swoimi problemami. Wspólnie łatwiej sobie pomóc i zaradzić trudnościom. Poznacie wiele ciekawych osób, może narodzą się nowe przyjaźnie a może będziecie wspólnie robić takie rzeczy, które indywidualnie byłyby nieosiągalne i pozostawały tylko w sferze marzeń.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 22 listopada 2007r. o godz. 1800 w Restauracji ELMA w Komorowie przy ul. Brzozowej 2 żeli jesteście gotowi lub chcecie wiedzieć więcej, prosimy o kontakt z Jolantą Jachna lub Edytą Żaczkiewicz, pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice numer telefonu 0-22 758-27-93 wew.22.

 Zapraszamy!

Więcej...

Zmiana rejonów pracy socjalnej

Uprzejmie informujemy , iż od dnia 1 listopada nastapiła następujaca zmiana rejonów pracy socjalnej oraz dyżurów pracowników socjalnych w ośrodku.                                                                    

Pracownik socjalny: Radosław Gadziński
Reguły, Pęcice, Pęcice Małe, Opacz
PONIEDZIAŁEK 9 – 17 praca w Ośrodku
WTOREK 8 – 12 praca w Ośrodku
ŚRODA 12 – 16 praca w Ośrodku
CZWARTEK 8 – 12 praca w Ośrodku
PIĄTEK 8 – 12 praca w Ośrodku

Specjalista pracy socjalnej: Jolanta Jachna
Nowa Wieś, Granica
PONIEDZIAŁEK 9 – 16 praca w Ośrodku
WTOREK 12 – 15 praca w Ośrodku
ŚRODA 8 – 12 praca w Ośrodku
CZWARTEK 12 – 15 praca w Ośrodku
PIĄTEK 8 – 12 praca w Ośrodku

Starszy pracownik socjalny: Edyta Żaczkiewicz
Michałowice, Sokołów, Suchy Las, Komorów – do torów kolejki WKD w stronę Nowej Wsi
PONIEDZIAŁEK 9 – 13 praca w Ośrodku
WTOREK 8 – 16 praca w Ośrodku
ŚRODA 8 – 12 praca w Ośrodku
CZWARTEK 12 – 16 praca w Ośrodku
PIĄTEK 8 – 12 praca w Ośrodku

Pracownik socjalny: Magdalena Żurawska
Komorów

PONIEDZIAŁEK 13 – 17 praca w Ośrodku
WTOREK 8 – 16 praca w Ośrodku
ŚRODA 12 – 16 praca w Ośrodku
CZWARTEK 8 – 12 praca w Ośrodku
PIĄTEK 8 – 12 praca w Ośrodku

Więcej...

Dzień Seniora 2007

W dniu 29.09.2007r. Urząd Gminy Michałowice we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizował Dzień Seniora 2007r. Spotkanie odbyło sie w Michałowicach w Ośrodku Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków "Olimp". W obchodach Dnia Seniora uczestniczyło około 300 osób, które bawiły się przy muzyce zespołu "Pięciokąt". Seniorzy mogli podziwiać obrazy Pani Barbary Raczyńskiej, która pasję malowania odkryła będąc na emeryturze, wystawę zdjęć pt "Twarze" oraz pokaz mistrzyń juniorek JUDO. Dużym powodzeniem wśród zaproszonych cieszyła się również loteria fantowa, przygotowana przez GOPS. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze sprzedaży losów Koła Emerytów i Rencistów zakupią paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących emwrytów i rencistów z naszej Gminy. Fanty na loterię zostały przekazane przez członków istniejących na naszym terenie kół Emerytów Rencistów i Inwalidów, sołectwa Nowa Wieś, Opacz Kolonia i Opacz Mała, Zarząd Osiedla Michałowice, Fundację Wiedza i Zdrowie oraz firmę Kosmopol. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. 

Więcej...

Wakacyjne atrakcje dla najmłodszych

Wzorem roku ubiegłego, mieszkańcy Sołectw: Sokołów, Suchy Las, Pęcice, Pęcice Małe, przyczynili sie do zorganizowania 2 wycieczek w okresie wakacyjnym dla dzieci zamieszkałych w wyżej wymienionych Sołectwach. Do grona uczestników zaproszono także GOPS. Prawie 20 dzieci wytypowanych i otoczonych opieką przez pracowników ośrodka wzięło udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem 14 lipca a 30 sierpnia dzieciaki spotkały się z prehistorycznymi gadami w Parku Jurajskim w Bałtowie. Wyjazdy zostały sfinansowane przez Wójta Gminy Michałowice.Więcej...

Warsztaty dla niepełnosprawnych już za nami

W dniach 20 -31 sierpnia, dzięki staraniom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach w ośrodku „Olimp” przy ul. Kościuszki 5 odbyły się warsztaty prowadzone przez Caritas AW w ramach projektu „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku aktywności zawodowej, realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stąd też uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów udziału w warsztatach, organizatorzy zagwarantowali niezbędne materiały szkoleniowe, posiłki a także dojazd. Kilkuosobowa grupa – mieszkańcy naszej gminy- spotykała się, aby posiąść nowe umiejętności z zakresu autoprezentacji, komunikacji, radzenia sobie ze stresem a także profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych i skutecznego zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy, ale również po to aby zmienić otoczenie, spotkać się z innymi, pożytecznie i miło spędzić czas. Zajęcia prowadzone były przez psychologa, pedagoga oraz doradcę zawodowego. Za największą wartość spotkań uczestnicy uznali dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb. Profesjonalizm osób prowadzących przyczynił się do wytworzenia przyjacielskich relacji, lepszego poznania samego siebie oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa i wiary w swoje możliwości. Na pozytywny kształt spotkań miała wpływ także przychylność pracowników ośrodka OLIMP, którzy dołożyli wszelkich starań, aby uczestnicy spotykali się w pełnym komforcie.
Na terenie naszej gminy mieszka ponad 100 osób, które są dotknięte niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Niektórzy z nich są bierni pod wieloma względami, inni prowadzą normalne życie rodzinne i zawodowe jeszcze inni pomimo wielu przeciwności chcą zmieniać swoje życie, szukając różnych form aktywności. Przykładem są uczestnicy szkolenia, którzy nie tylko podjęli wysiłek uczestniczenia w warsztatach ale przede wszystkim podjęcia pracy zawodowej, a dodatkowo chcą podzielić się swoimi zdolnościami i umiejętnościami deklarując gotowość podjęcia pracy wolontarystycznej.
 

Caritas AW będzie realizowała projekt do stycznia 2008 jest więc szansa aby kolejne grupy osób, także z terenu naszej gminy skorzystały z proponowanej oferty wystarczy wykonać telefon do GOPS 022 758 27 93 lub do Caritas AW 0 22 635 74 04 wew 279.

Więcej...