Czerwiec Aktywnych Społeczności "Ogródek twórczości"

    
                
  Dni Gminy Michałowice po raz kolejny stały się doskonałą okazją  do promocji lokalnych inicjatyw i zasobów, tym bardziej, że w miesiącu czerwcu odbywa się ogólnopolska akcja pod nazwą „Czerwiec aktywności lokalnej”. Inicjatywie tej przyświeca hasło „Zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”.
    
Z tej okazji podczas Dni Gminy Michałowice, Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie społeczności lokalnej pod nazwą „Ogródek twórczości”. Celem przedsięwzięcia było: zachęcenie uczestników do nabywania nowych umiejętności i przełamywanie własnych oporów, promowanie twórczych form spędzania czasu, oraz zaprezentowanie społeczności lokalnej inicjatyw społecznych dostępnych na terenie Gminy Michałowice a organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.


     W ramach spotkania zaproponowano uczestnikom udział w warsztatach twórczych skierowanych zarówno do dzieci jak i dorosłych prowadzonych przez pracowników Ośrodka i wolontariuszy. Uczestnicy mogli nauczyć się wyrobu biżuterii, tworzyć w technice „dekupaż”, zaplatać „fiefuny”.Największym zainteresowaniam cieszyły się warsztaty tworzenia bizuterii oraz zaplatanie filofunów.

      Najmłodszym uczestnikom zaproponowano warsztaty plastyczne takie jak: wyklejanie motyli i biedronek, tworzenie „złotych rybek” z jednogroszówek oraz naukę orgiami.
Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem społeczności biorącej udział w festynie z okazji Dni Michałowic.
 
    

    W trakcie spotkania uczestnicy mieli również możliwość wypowiedzieć się o pracy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminie Michałowice w anonimowej ankiecie. 

     Wspólnej twórczej pracy towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera. Dzięki wsparciu jakie Ośrodek otrzymał od sklepów i firm - nie tylko z terenu Gminy Michałowice- możliwe było zorganizowanie poczęstunku dla uczestników warsztatów i nie tylko.
     Zorganizowanie tego spotkania oraz miła atmosfera w jego trakcie nie byłoby możliwa bez zaangażowania 15 wolontariuszy, za co bardzo im dziękujemy.

 


 
Marek Adamiak
 
 
 

Więcej...

24 czerwca ośrodek będzie zamknięty

Uprzejmie informujemy, iż 24 czerwca 2011 roku (piątek) ośrodek będzie  zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej...

Zapytanie ofertowe

 
Nowa Wieś dn. 14 czerwca 2011 r
KO.042.2.2011EZ
 
W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddzialanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej brutto na wykonanie poniżej wymienionych materiałów.
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
z/s w Nowej Wsi
ul. Główna 52 a
05-806 Komorów
 
PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie:
 
1)    110 sztuk pakietu szkoleniowego składającego się z:
- organizatora na dokumenty
- długopisu
- notesu
2)    30 szt toreb (torby usztywniane, damsko-męskie)
 
Materiały muszą być zaopatrzone w loga unijne.
 
ZAKRES RZECZOWY USŁUGI:
Powyższe zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
 
W ofercie prosimy o podanie:
- ceny jednostkowej brutto każdego z przedmiotów zapytania ofertowego
Wraz z ofertą prosimy o przesłanie propozycji lub katalogu (z uwzględnieniem numeru proponowanego przedmiotu).
 
MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:
Miejscem realizacji usługi jest siedziba oferenta.
 
OKRES REALIZACJI USŁUGI:
Propozycję powyższych materiałów należy przesłać w terminie do 27 czerwca 2011 r. do godziny 16.00
 
KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Kryterium wyboru oferty będzie jakość proponowanych materiałów oraz cena jednostkowa brutto.
 
SKŁADANIE OFERT:
Oferty proszę przesyłać e-mailem (zalewska@michalowice.pl), faxem (022 758 27 93 wew. 21) lub pocztą (liczy się data wpływu) do dnia 27.06.2011 r. do godziny 16.00
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
         W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu-Ewą Zalewską po numerami telefonów: (022) 758 27 93 lub 504 067 067.
 
 
 Kierownik GOPS
Gminy Michałowice
 
 Iwona Radzimirska
 

Więcej...

22 kwietnia 2011

Informujemy, iż 22 kwietnia Wielki Piątek Ośrodek czynny jest do godziny 15.00

Więcej...

Gala Wolontariatu 2011

31 marca 2010  o godz. 14.00 odbyła się  Gala Wolontariatu w Pałacu Prezydenckim, Pan Prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką, spotkali się z wolontariuszami - ludźmi, którzy poświęcają swój czas, energię i umiejętności aby pomagać innym.

Organizatorem Gali było  Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

Podczas uroczystości Pan Prezydent Bronisław Komorowski wręczył specjalne nagrody wyróżniającym się wolontariuszom.

 Rozstrzygnięty został  konkurs „Barwy wolontariatu” organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Z ponad tysiąca nadesłanych w tym roku zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoniła najbardziej zaangażowanych i aktywnych wolontariuszy 2010 roku. Dodatkowo wręczone zostały  Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego za najlepsze programy realizowane w Polsce.

 Spotkanie to było  najwyższą formą uznania złożoną wolontariuszom przez Głowę Państwa, a zorganizowane zostało w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu.

 Dla zebranych gości wystąpiła z recitalem Monika Kuszyńska wraz z zespołem.

Zaproszenie na galę z terenu Naszej Gminy otrzymały oraz uczestniczyły następujące osoby:

Pani Aleksandra Wiśniewska –wolontariusz w GOPS Michałowice

Pani Alina Pachura –koordynator wolontariatu w Szkole w Michałowicach

Pani Renata Feder-Schab - koordynator wolontariatu w GOPS Michałowice


Więcej...