pierwsza pomoc dla wolontariuszy

W dniu 7 kwietnia odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,  skierowane  do wolontariuszy Gminnego Centrum Wolontariatu. Uczestnikami szkolenia była młodzież w wieku od 12 do 17 lat.uczestnicy zdobyli wiedzę
i umiejętności oceniania stanu poszkodowanego i dalszego postępowania w najczęstszych stanach nagłych. Istotą szkolenia były ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem manekinów osoby dorosłej i niemowlaka, wyrabiające umiejętność odpowiedniej reakcji. Uczestnicy mieli możliwość nauczenia się zasad postępowania w takich sytuacjach jak: zasłabnięcie, atak serca, zadławienie, zranienie, złamanie kończyny i innych. W ćwiczeniach odgrywane były scenki, w których każdy mógł poznać zasady prawidłowego przeprowadzenia  resuscytacji

Więcej...

podsumowanie akcji "podziel się z sąsiadem"

W dniach 9-25 marca odbyła się akcja „Podziel się z Sąsiadem” współorganizowana z Hufcem ZHP Pruszków. Podczas zbiórki w Przedszkolu Gminnym w Michałowicach oraz w dziesięciu sklepach spożywczych na  terenie Gminy była zbierana pomoc w formie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców.

Więcej...

szkolenie z pediatrycznej pierwszej pomocy

Zapraszamy rodziców na szkolenie z zakresu pediatrycznej pierwszej pomocy

Więcej...

Seminarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium dotyczącym wyzwań w rozwoju społeczności lokalnych związanych z migracjami i nowymi mieszkańcami, którzy napływają do lokalnych społeczności. Organizatorami są Stowarzyszenie CAL, Ziarno, BORIS oraz GOPS Michałowice. Czas i miejsce - 25 kwietnia 2018 godz 10.30 -15.00 Warszawa Centrum Paca

Więcej...

Szkolenie "Pierwsza pomoc" dla Wolontariuszy

Chętnych wolontariuszy zapraszamy na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Więcej...