nowe regulacje dotyczące utraty i uzyskania dochodu

Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania  m.inn. świadczeń wychowawczych na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017.

Więcej...

500+ a samotne wychowanie dziecka

od 1 sierpnia weszły w życie nowe przepisy regulujące między innymi prawo do świadczenia wychowawczego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Więcej...

WNIOSKI W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasilkowy  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

Więcej...

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

Więcej...

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2017r.

Więcej...