poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy na indywidulane spotkania z psychologiem dla dzieci i młodzieży w szczególnosci z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą

Więcej...

Karta Dużej Rodziny - zmiany !!!

Od stycznia 2019 roku istnieje możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Więcej...

rekrutacja do Dziennego Domu Senior+

GOPS Gminy Michałowice informuje o rozpoczęciu naboru do Dziennego Domu Senior+  w Komorowie ul. Ceglana .

Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Michałowice, nieaktywnych zawodowo  w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Więcej...

godziny pracy 31 grudnia

Informujemy, iz 31 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny do godz. 14.00