zapytanie ofertowe na animatora pracy podwórkowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych na stanowisko animatora pracy podwórkowej w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice w ramach projektu pn: ,,Klub Świetliki” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Więcej...

Zapytanie ofertowe na poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych na poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice w ramach projektu pn: ,,Klub Świetliki” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Więcej...

Nabór na wychowawcę

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowicew ramach projektu pn: ,,Klub Świetliki” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Zgłoszenia do 10 września 2018

Więcej...

półkolonie Festiwal Kolorów

Pierwsze dni kolorowych półkolonii w Granicy dla dzieci w wieku 6-12 lat już za nami. Pod okiem wykwalifikowanej kadry: pani Beaty Pawełczyńskiej, Katarzyny Płocińskiej oraz Natalii Kremplak oraz  ze wsparciem wolontariuszy z Portugalii, Włoch, Turcji, Serbii, Danii i Bułgarii i Polski zaczęliśmy Festiwal Kolorów.

Więcej...

Nabór na wychowawcę

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego 

Więcej...